25/04/2017

วันสงกรานต์ 2560

เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 (more…)...

Read More
16/03/2017

กิจกรรมสัมมนาประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2560 (more…)...

Read More
13/01/2017

ถวายสักการะพระบรมศพ

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 13 มกราคม 2560 ทางผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ (more…)...

Read More
09/09/2016

Astive 17th Anniversary

วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นวันครบรอบ 17 ปีของบริษัทเอสทีพ เราจึงคิดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนขึ้น (more…)...

Read More
25/05/2016

พัฒนาความรู้ด้านออกแบบ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 จัดให้วิศวกรได้นำเสนอผลงานในด้านงานออกแบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, (more…)...

Read More
28/01/2016

กิจกรรมสัมมนาประจำปี 2559

ในวันที่ 28-30  มกราคม 2559  บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2559 (more…)...

Read More
25/12/2015

งานเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 เป็นวันที่บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2559 (more…)

...

Read More
12/09/2015

ฉลองครบรอบ 16 ปี Astive

วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นวันครบรอบ 16 ปีของบริษัทเอสทีพ เราจึงคิดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยการ (more…)...

Read More
18/07/2015

แจ้งกิจกรรมแข่งขันแบดมินตัน

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 คุณรวีวรรณ ได้แจ้งการจัดกิจกรรมแข่งขันแบดมินตัน กระชับความสัมพันธ์พี่น้อง (more…)...

Read More
05/05/2015

การพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบ

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 จัดให้วิศวกรนำเสนอผลงานด้านการออกแบบงานระบบ เพื่อเป็นการพัฒนา (more…)...

Read More