Astive 20 years anniversary

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 บริษัทฯ จัดกิจกรรมครบรอบ 20 ปี Astive       โดยเป็นกิจกรรมทำประโยชน์เพื่อสังคม คือ ไปร่วมกันบริจาคของใช้จำเป็น และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้พิการซ้ำซ้อน ณ สมาคมรวมปัญญาคนพิการ นนทบุรี หลังจากนั้นได้เดินทางไปทำกิจกรรม “ปั่น แชะ For Life” ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เป็นการไปปั่นจักรยานเพื่อเล่นเกมตามโจทย์ที่ได้รับ มีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกาย และสร้างความสามัคคีกัน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้สร้างความสนุกสนานผ่อนคลายให้กับพนักงานเป็นอย่างยิ่ง