Neta Grill Seacon Square

Project Info

 • Category

  ร้านอาหาร

 • สถานที่

  Seacon Square ศรีนครินทร์

 • ที่ตั้ง

  55 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

 • พื้นที่

  116.5 ตร.ม.

ขอบเขตงาน

 • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ออกแบบงานระบบประปาและสุขภิบาล
 • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ