อาคารศูนย์บริหารองค์การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท)

Project Info

  • Category

    สำนักงาน

  • ที่อยู่

    ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตงาน

  • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
  • ออกแบบงานระบบประปาและสุขาภิบาล
  • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ