Abloom (Phase-2)

Project Info

 • Category

  ศูนย์การค้า

 • เจ้าของโครงการ

  -

 • ที่ตั้ง

  ถนนนวนคร 24 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

 • พื้นที่

  -

ขอบเขตงาน

ออกแบบงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า-สื่อสาร, ระบบปรับอากาศ- ระบบระบายอากาศ และระบบประปา-สุขาภิบาล และป้องกันเพลิงไหม้