Coliseum Cineplex Yala

Project Info

 • Category

  ศูนย์การค้า

 • เจ้าของโครงการ

  Coliseum Inter Group Co.,Ltd.

 • ที่อยู่

  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 • พื้นที่ี

  18,000 ตร.ม.

ขอบเขตงาน

 • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ออกแบบงานระบบประปาและสุขภิบาล
 • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ