ปรับปรุงอาคารจุลวิทยา รพ.ศิริราช

Project Info

 • Category

  โรงพยาบาล

 • เจ้าของโครงการ

  โรงพยาบาลศิริราช

 • สถานที่

  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • ที่อยู่

  เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ขอบเขตงาน

 • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ออกแบบงานระบบประปาและสุขาภิบาล
 • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ