ปรับปรุงสำนักงาน บริษัท สมุนไพรไทย จำกัด

Project Info

 • Category

  โรงพยาบาล

 • สถานที่

  องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข

 • ที่อยู่

  75/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ขอบเขตงาน

 • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ออกแบบงานระบบประปาและสุขาภิบาล
 • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ