บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

Project Info

 • Category

  โรงงาน

 • ที่ตั้ง

  158 ม.15 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

 • พื้นที่

  1,400 ตร.ม.

 • เจ้าของโครงการ

  บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

 • สถานที่

  -

 • ระยะเวลาให้บริการ

  -

ขอบเขตงาน