บ้านพักพิง มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์

ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร , ระบบประปาและสุขาภิบาล , ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

  • RMHC โรงพยาบาลเด็ก ราชวิถี
  • RMHC โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
  • RMHC โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • RMHC โรงพยาบาลศิริราช