Starbucks Platinum Novotel Pratunam

Project Info

 • Category

  ร้านอาหาร

 • เจ้าของโครงการ

  บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด

 • สถานที่

  Platinum Novotel Pratunam

 • ที่อยู่

  220 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 • พื้นที่

  85 ตร.ม.

ขอบเขตงาน

 • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ออกแบบงานระบบประปาและสุขภิบาล
 • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ