Shabushi Habor Mall Pattaya

Project Info

 • Category

  ร้านอาหาร

 • เจ้าของโครงการ

  Oishi Group Public Co.,Ltd.

 • สถานที่

  Harbor Mall Pattaya

 • ที่ตั้ง

  190/25 หมู่ 9 ถนนพัทยากลาง หนองปรือ อำเภอ บางละมุง ชลบุรี

 • พื้นที่

  229 ตร.ม.

ขอบเขตงาน

 • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ออกแบบงานระบบประปาและสุขภิบาล
 • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ