McDonald’s (Drive Thru) Buriram Castle

Project Info

 • Category

  ร้านอาหาร

 • เจ้าของโครงการ

  บริษัท แมคไทย จำกัด

 • สถานที่

  Buriram Castle

 • ที่ตั้ง

  444/8 หมู่ 15 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

 • พื้นที่

  333 ตร.ม.

ขอบเขตงาน

 • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ออกแบบงานระบบประปาและสุขภิบาล
 • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ