Kub Kao Kub Pla Icon Siam

Project Info

 • Category

  ร้านอาหาร

 • เจ้าของโครงการ

  Iberry Homemade Co.,Ltd.

 • สถานที่

  Icon Siam

 • ที่ตั้ง

  299 ซอยเจริญนคร 5 ถนน เจริญนคร แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

 • พื้นที่

  250 ตร.ม.

ขอบเขตงาน

 • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ออกแบบงานระบบประปาและสุขาภิบาล
 • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ