โรงงานผลิตปลาเส้นยี่ห้อ Fisho

Project Info

 • Category

  โรงงาน

 • เจ้าของโครงการ

  บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

 • ที่อยู่

  จังหวัดสมุทรสาคร

ขอบเขตงาน

 • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ออกแบบงานระบบประปาและสุขาภิบาล
 • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ