อาคารอุบัติเหตุ (9 ชั้น) รพ.พระนั่งเกล้า

Project Info

 • Category

  โรงพยาบาล

 • เจ้าของโครงการ

  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 • ที่อยู่

  91 ถ.นนทบุรี1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ขอบเขตงาน

 • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ออกแบบงานระบบประปาและสุขาภิบาล
 • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ