อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 72 ปี รพ.ราชวิถี

Project Info

 • Category

  โรงพยาบาล

 • เจ้าของโครงการ

  โรงพยาบาลราชวิถี

 • ที่อยู่

  2 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ขอบเขตงาน

 • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ออกแบบงานระบบประปาและสุขาภิบาล
 • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ