อาคารสนับสนุน รพ.บ้านแพ้ว

Project Info

 • Category

  โรงพยาบาล

 • เจ้าของโครงการ

  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 • ที่อยู่

  198 หมู่ 1 ถ.บ้านแพ้ว-พระประโทน ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

ขอบเขตงาน

 • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ออกแบบงานระบบประปาและสุขาภิบาล
 • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ