บ่อผุดรีสอร์ท

Project Info

 • Category

  โรงแรมและรีสอร์ท

 • เจ้าของโครงการ

  บริษัท สันติบุรี กรุ๊ป

 • ที่ตั้ง

  12/12 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎ์ธานี 84320

 • พื้นที่

  -

ขอบเขตงาน

 • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ออกแบบงานระบบประปาและสุขภิบาล
 • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ