อาคารสถาบันโรคผิวหนัง

Project Info

 • Category

  โรงพยาบาล

 • เจ้าของโครงการ

  สถาบันโรคผิวหนัง

 • ที่อยู่

  เลขที่ 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ขอบเขตงาน

 • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ออกแบบงานระบบประปาและสุขาภิบาล
 • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ