บ้านพักพิง มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์

Project Info

  • Category

    โรงพยาบาล

  • สถานที่

    RMHC

ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร , ระบบประปาและสุขาภิบาล , ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

  • RMHC โรงพยาบาลเด็ก ราชวิถี
  • RMHC โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
  • RMHC โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • RMHC โรงพยาบาลศิริราช