ปรับปรุงอาคารศาลาศิริราช 100 ปี (ชั้น 8)

Project Info

 • Category

  โรงพยาบาล

 • เจ้าของโครงการ

  โรงพยาบาลศิริราช

 • ที่อยู่

  เลขที่ 2 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ขอบเขตงาน

 • ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ออกแบบงานระบบประปาและสุขาภิบาล
 • ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ