Think Park

Project Info

 • Category

  โรงแรมและรีสอร์ท

 • เจ้าของโครงการ

  บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด

 • ที่ตั้ง

  ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่

 • พื้นที่

  8,000 ตร.ม.

ขอบเขตงาน

 • งานออกแบบรายละเอียดและคำนวณงานวิศวกรรม
 • ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร,ระบบระบายอากาศ
 • ระบบประปา -สุขาภิบาลและดับเพลิง
 • สำหรับแบบขออนุญาตและแบบก่อสร้าง