ขนอม รีสอร์ท

Project Info

 • Category

  โรงแรมและรีสอร์ท

 • เจ้าของโครงการ

  คุณวิทวัส อธิคมานนท์

 • ที่ตั้ง

  อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

 • พื้นที่

  -

ขอบเขตงาน

 • งานออกแบบรายละเอียดและคำนวณงานวิศวกรรม
 • ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร,ระบบระบายอากาศ
 • ระบบประปา-สุขาภิบาลและดับเพลิง
 • สำหรับแบบขออนุญาตและแบบก่อสร้าง