เปิดตัวออฟฟิตใหม่ 2013

รวมภาพกิจกรรม และความทรงจำที่ผ่านมาของบริษัท และวันเปิดสำนักงานใหม่ในปี 2013 นี้

[Video Clip On Youtube]