วันสงกรานต์ 2560

เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย นอกจากนี้ได้มีการจัดเลี้ยงอาหาร หลังจากนั้นทางผู้บริหารได้อวยพรก่อนเดินทางกลับบ้านอย่างสวัสดิภาพ