ถวายสักการะพระบรมศพ

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 13 มกราคม 2560 ทางผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ พร้อมใจเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช   พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวังโดยทุกคนต่างแต่งกายด้วยชุดดำเรียบร้อย เพื่อขึ้นสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ทั้งนี้ได้ประมวลภาพความรักความศรัทธาต่อพ่อหลวงจะอยู่ในใจตลอดไป