กิจกรรมสัมมนาประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2560 ณ ม่อนแจ่ม เชียงใหม่ โดยจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “ขึ้นดอย ตามรอยพ่อ” พาน้องๆ ไปบริจาคสิ่งของ เลี้ยงขนมเด็กๆ ชาวเขา ชมสวนพฤกษศาสตร์ และเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสัมผัสประสบการณ์ตามรอยพระราชดำริ ได้เห็นถึงวิถีชีวิตในด้านความเป็นอยู่ การเกษตร ตลอดจนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน