พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

บริษัทฯ ได้ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเพื่อความปลอดภัยของพนักงานภายในบริษัทฯ และผู้มาติดต่อ