สถานะ ตำแหน่ง สถานที่ วันที่ประกาศ
ตำแหน่งวิศวกรออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำนักงานใหญ่ 1 พฤศจิกายน 2563 สมัคร
ตำแหน่งวิศวกรออกแบบงานระบบไฟฟ้า สำนักงานใหญ่ 1 พฤศจิกายน 2563 สมัคร
ตำแหน่งพนักงานเขียนแบบ AUTOCAD สำนักงานใหญ่ 1 พฤศจิกายน 2563 สมัคร
ตำแหน่งธุรการทั่วไป สำนักงานใหญ่ 1 พฤศจิกายน 2563 สมัคร

คุณกำลังหาผู้เชี่ยวชาญในงานออกแบบและเป็นที่ปรึกษางานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารอยู่หรือเปล่า?

เรามีบุคลากรที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ ที่สามารถตอบโจทย์ของคุณได้ตามความต้องการ