สถานะ ตำแหน่ง สถานที่ วันที่ประกาศ
ตำแหน่งวิศวกรออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำนักงานใหญ่ 1 มิถุนายน 2564 สมัคร
ตำแหน่งพนักงานเขียนแบบ AUTOCAD สำนักงานใหญ่ 1 มิถุนายน 2564 สมัคร

คุณกำลังหาผู้เชี่ยวชาญในงานออกแบบและเป็นที่ปรึกษางานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารอยู่หรือเปล่า?

เรามีบุคลากรที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ ที่สามารถตอบโจทย์ของคุณได้ตามความต้องการ