สถานะ ตำแหน่ง สถานที่ วันที่ประกาศ
ตำแหน่งวิศวกรออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำนักงานใหญ่ 25 เมษายน 2561 สมัคร
ตำแหน่งวิศวกรออกแบบงานระบบไฟฟ้า สำนักงานใหญ่ 25 เมษายน 2561 สมัคร
ตำแหน่งพนักงานเขียนแบบ AUTOCAD สำนักงานใหญ่ 25 เมษายน 2561 สมัคร

คุณกำลังหาผู้เชี่ยวชาญในงานออกแบบและเป็นที่ปรึกษางานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารอยู่หรือเปล่า?

เรามีบุคลากรที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ ที่สามารถตอบโจทย์ของคุณได้ตามความต้องการ