ห้องประชุม

บริการห้องประชุมให้เช่า (Meeting Room)

Ari Area Meeting Room ห้องประชุมให้เช่าติด BTS อารีย์ ราคาเริ่มต้น 300 บาท / ชั่วโมง

White & Brown Modern Hiring Poster