ให้คำปรึกษา

งานให้คำปรึกษาและบำรุงรักษา (Consultant)

รับผิดชอบให้คำปรึกษาการบำรุงรักษาอุปกรณ์ และงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร เพื่อให้ระบบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้ติดตั้งใช้งานได้รับการทำนุบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง เพื่อให้ระบบอุปกรณ์นั้นๆ ทำงานด้วยความสมบูรณ์ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานตามสมควร