A:
  1. งานออกแบบงานระบบต้องคำนวณให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ทำให้ปลอดภัยและสามารถใช้งานได้จริง
  2. ทางเจ้าของสามารถควบคุมงบประมาณการก่อสร้างได้ ทำได้โดยการที่ผู้รับเหมาคิดราคาจากแบบ ซึ่งถ้าเกินงบก็สามารถตัดงานส่วนที่เกินความต้องการได้ หรือ ขอปรับ Spec วัสดุได้ โดยใช้การอ้างอิงจากแบบ
  3. ทางเจ้าของสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้งของผู้รับเหมาจากการเทียบกับแบบได้ ลดปัญหาการทำงานไม่ได้คุณภาพของผู้รับเหมาได้
  4. ทางเจ้าของจะได้งานก่อสร้างที่มีความสวยงามตรงกับที่ตั้งใจไว้ เพราะเมื่อมีการออกแบบงานระบบ ทางผู้ออกแบบงานระบบจะมีการประสานกับทางผู้ออกแบบงานตกแต่งว่าอาจจะมีการเดินท่อตรงส่วนไหนบ้าง และงานตกแต่งต้องทำการออกแบบปิดงานดังกล่าวให้สวยงาม เป็นต้น

A: ทุกขนาดควรมีการออกแบบเพื่อให้สามารถคุมทั้งราคาและคุณภาพได้

A: หลอดไฟ Edison ก็คือหลอดไส้แบบเดิมๆนั่นเอง ซึ่งถูกพัฒนาไส้หลอดให้มีความสวยงาม ค่าความสว่าง Lumen ตัววัดค่าจะต่ำจึงไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับสำนักงาน และค่าไฟก็จะสูงอีกด้วยถ้านำมาใช้
A:
  1. สำหรับขนาดของการสำรองน้ำคำนวณปริมาณจากจำนวนห้องพักโดยคิด 1 ห้องพักต่อ 2 ผู้พักอาศัย และ 1 ผู้พักอาศัยจะใช้น้ำต่อวันเท่ากับ 200 ลิตร มี 4 ห้องนอนจะได้ปริมาณ 2x4x200 = 1,600 ลิตร ซึ่งปกติจะเก็บไว้ประมาณ 1 วันซึ่งก็คือขนาดไม่น้อยกว่า 1,600 ลิตร
  2. ส่วนขนาด Pump ต้องขึ้นอยู่กับสุขภัณฑ์ทั้งหมดที่จ่าย และความสูงของอาคารด้วย ในที่นี้ ยังระบุไม่ได้

A: ท่อใหม่ที่ใช้แนะนำเป็นท่อ PPR PN 10 เพราะเป็นท่อที่มีคุณสมบัติที่ไม่เป็นสนิม แต่ต้องเลือกที่เป็นท่อที่ได้มาตรฐาน เพราะถ้าใช้ท่อไม่ดีก็จะเกิดปัญหารั่วเช่นกัน

A: เราเห็นความสำคัญของลูกค้าเท่ากันหมด ไม่ว่าจะเป็น บ้าน อาคารพาณิชย์ สำนักงาน ร้านอาหาร ศูนย์การค้า โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา เป็นต้น

A: หากต้องการดูตัวอย่างลูกค้า ที่ทาง Astive เคยให้บริการแล้ว สามารถดูได้ที่ “ตัวอย่างโครงการ”  ได้เลย

A: สำหรับช่องทางการติดต่อ ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อได้ทาง

  1. ติดต่อเข้าสำนักงาน 02-619-9863-4
  2. ทาง Email : astive@astive.com